St.-Josephkoor

Het St.-Josephkoor is een klein gemengd koor, het is opgericht in het voorjaar 2016. Omdat er in de Josephkerk op zondag geen parochie-vieringen meer gehouden worden, willen we zingen bij vieringen in andere kerken in Utrecht en omstreken. Het koor zingt verder onder het motto ‘Wij gaan op weg naar het huis van de Heer’.

De repetities zijn op dinsdagavond van kwart voor 8 tot kwart over 9. We repeteren in de Josephkerk aan de Draaiweg (tijdens de zomertijd) en in de Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4, Overvecht (tijdens de wintertijd).

In het koorseizoen 2019-2020 werken we met het thema: Italië. We zullen enkele activiteiten rond het thema organiseren samen met de Utrechtse gemeenschap van Sant’ Egidio.

Je bent welkom om kennis te maken met het koor, we zijn op zoek naar 2 bassen, 1 sopraan en 1 alt. Maar ook tenoren zijn nog van harte welkom. Omdat we een kleine groep zijn, is het fijn als je je eigen partij vrij zelfstandig kunt zingen of als je dit wilt leren. Zolang het koor in opbouw is, roepen we soms de hulp in van professionele gastzangers. Er is een jaarlijkse contributie om de onkosten van het koor te dekken.

Wil je ons uitnodigen voor een viering? Dan wil ik vragen om het contactformulier in te vullen en te versturen. Ik neem vervolgens contact met je op. Het is ook mogelijk om een email te sturen naar: info@josephkerk-utrecht.nl.