St.-Josephkoor

Het St.-Josephkoor is een vrij nieuw koor, het is opgericht in het voorjaar 2016. Omdat er in de Josephkerk zelf helaas geen parochie-vieringen meer gehouden worden, willen we zingen bij vieringen in andere kerken in Utrecht en omstreken. Het koor zingt verder onder het motto ‘Wij gaan op weg naar het huis van de Heer’.

Requim van Fauré
Vanaf september tot begin november 2017 studeert het koor delen uit het Requiem van Fauré. De solopartijen van dit requiem, waaronder het overbekende ‘Pie Jesu Domine’, worden door het koor gezongen.

Advents- en kerstrepertoire
Vanaf begin november 2017 studeren we mooie advents- en kerstliederen.

Je bent welkom om kennis te maken met het koor, we zijn vooral op zoek naar alten. Maar ook tenoren en bassen zijn nog van harte welkom. Omdat we een kleine groep zijn, is het fijn als je je eigen partij zelfstandig kunt zingen of als je dit wilt leren. De contributie bedraagt € 130 per jaar.
Zolang het koor in opbouw is, maken we dankbaar gebruik van de hulp van professionele gastzangers. Eenmaal in de zes weken geeft een zangdocente zangles aan de hele groep.

De repetities zijn op dinsdagavond van half acht tot half tien in de Josephkerk aan de Draaiweg in Utrecht.

Wil je ons uitnodigen voor een viering? Dan wil ik vragen om het contactformulier in te vullen en te versturen. Ik neem vervolgens contact met je op. Het is ook mogelijk om een email te sturen naar: info@josephkerk-utrecht.nl.