St.-Josephkoor

Het St.-Josephkoor is een vrij nieuw koor, het is opgericht in het voorjaar 2016. Omdat er in de Josephkerk zelf helaas geen parochie-vieringen meer gehouden worden, willen we zingen bij vieringen in andere kerken in Utrecht en omstreken. Het koor zingt verder onder het motto ‘Wij gaan op weg naar het huis van de Heer’.

In het koorseizoen 2018-2019 gaan we werken met het thema: de doop. We willen het thema uitzingen tijdens de viering van de Doop van de Heer in de Jordaan (januari 2019), tijdens de paaswake 2019 en rond het feest van de geboorte van Johannes de Doper (24 juni). Verdere plannen rond het thema worden nog uitgewerkt en bekend gemaakt.
Word je gedoopt of word je kindje gedoopt en vind je het een mooi idee als wij kunnen zingen bij de doopviering? Neem dan contact met ons op en we bekijken samen wat er mogelijk is.

Het koorseizoen 2018-2019 werken we o.a. aan het volgende repertoire:
– gezangen (in alle talen en uit alle tijden) die passen bij ons jaarthema De Doop
– de missa sine nomine van Herman Strategier.

Je bent welkom om kennis te maken met het koor, we zijn op zoek naar 2 bassen en 2 alten. Maar ook tenoren zijn nog van harte welkom. Omdat we een kleine groep zijn, is het fijn als je je eigen partij zelfstandig kunt zingen of als je dit wilt leren. De contributie bedraagt € 130 per jaar.
Zolang het koor in opbouw is, maken we dankbaar gebruik van de hulp van professionele gastzangers. Eenmaal in de zes weken geeft een zangdocente zangles aan de hele groep.

De repetities zijn op dinsdagavond van half acht tot half tien in de Josephkerk aan de Draaiweg in Utrecht.

Wil je ons uitnodigen voor een viering? Dan wil ik vragen om het contactformulier in te vullen en te versturen. Ik neem vervolgens contact met je op. Het is ook mogelijk om een email te sturen naar: info@josephkerk-utrecht.nl.